Bouw van onze nieuwe woning in Goes, waar ik ook weer een prachtige lesruimte creëer om les te geven. 

 

 

 

 

 

 

Samen veilig aan het werk De uitbraak van de Covid-19 pandemie is een uitzonderlijke gebeurtenis. Dit raakt ons allemaal. Het heeft ingrijpende gevolgen voor onze gezondheid en voor ons werk. De maatregelen en de adviezen die worden genomen en gegeven door de overheid zijn gericht op “maximale controle” van het virus en het beschermen van alle inwoners van Nederland. De BMA (Branchevereniging Mode Ambachten) en de ondergenoemde verenigingen en stichtingen onderschrijven de nu geldende regels en hebben samen deze handreiking/protocol opgesteld.

 

http://www.ensaid.nl/corona.php

 

Modevakschool Ensaid bestaat 100 jaar  

1912-2012

                            Dit werdt gevierd in het Van der Valk Hotel - Nuland

 

Modevakschool Ensaid bestaat 100 jaar. Vier generaties vrouwen van dezelfde familie staan sinds de oprichting in 1912 aan het hoofd van de Eerste Nederlandse Stichting voor de Activering en Instructie van Damesmodetechnieken.

Sinds 1912 is er veel veranderd. Werd naaien vroeger gezien als noodzakelijk bij de opvoeding van meisjes, tegenwoordig komen veel vrouwen naar de ruim 300 leraressen voor een avondje uit. Duidelijk is dat de belangstelling voor naaien meedeint op de golven van de economie. Als het Nederland voor de wind gaat, neemt de aandacht voor naailes af en andersom nemen meer vrouwen les als het economisch minder gaat. Maar altijd blijven er vrouwen die een eigen accent willen meegeven aan hun kleding.

 

De ENSAID is opgericht in 1912 toen mevrouw Hendrikse-Knapen een methode had bedacht om patronen te maken. In de loop der jaren is het ENSAID-leerplan voor het gehele damesmodevak en een stukje herenvak verder ontwikkeld.

De ENSAID beschikt over ± 500 gelicentieerde leraressen die volgens het ENSAID-patroontekensysteem lesgeven.Zij geven cursussen voor hobby als ook modevakopleidingen die opleiden voor de ENSAID-modevakexamens. Er is geen vooropleiding nodig en de duur van de opleiding is afhankelijk van de kennis die u al van het naaien heeft.


Chantal van Dorst is al de vierde generatie van dezelfde familie die in 100 aan het hoofd staat van modevakschool Ensaid.

Carien op de foto met de directrice, bij het 100 jarig jubileum-feest in Nuland.
Carien op de foto met de directrice, bij het 100 jarig jubileum-feest in Nuland.