Enkele huisregels

Lesgeld:

Wordt betaald de eerste lesdag van de maand.

De boeken worden gekocht en pas meegegeven als deze betaald zijn.

De lessen zijn 1 keer per week en duren 2 uur.

 

Verhindering:

Indien u bent verhinderd, dan graag even vroegtijdig afmelden.

Bij afmelding 24 uur voor aanvang van de les wordt u, vrijblijvend in de gelegenheid gesteld deze les op een andere keer in te halen.

 

Vakanties: 

Alleen de schoolvakanties worden aangehouden, lessen in deze periode worden niet berekend.

Bij afwijkende vakanties bestaat de mogelijkheid in overleg de les later in te halen.

Andere afspraken zijn alleen mogelijk bij langdurige ziekte of zwangerschap.

 

Aansprakelijkheid:

Deze modevakschool (Carien Moerdijk) aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor verlies of schade toegebracht aan materialen of apparatuur van een cursist welke is veroorzaakt door de cursist en/of derden, voorzie materialen van naam dit voorkomt kwijt raken van spullen.

 

Naaimachines zijn aanwezig maar eigen machine mag natuurlijk meegenomen worden. 

 

Lessen inhalen:

Bij verhindering kan de les eventueel op een andere dag worden ingehaald mits er plaats is. Na beëindiging van het cursusjaar komen de eventuele inhaallessen te vervallen. 

 

Veel Succes!!